Esta aquíDepartamento Administrativo

Departamento Administrativo


XESTIÓNS TRÁFICO

 • Transferencias
 • Matriculacións
 • Permisos Especiais
 • Renovación carnet…

Web da Dirección General de Tráfico


XESTIÓNS TRANSPORTES


 • Visados
 • Autorizacións
 • Certificados de condutores non comunitarios
 • Tarxetas de Tacógrafo Dixital
 • Licenzas Comunitarias
 • Permisos Bilaterais

Web do Ministerio de Fomento

Web da Xunta de GaliciaXESTIÓNS MEDIO AMBIENTE

 • Alta pequeno produtor residuos
 • Alta transportista residuos


Web do Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGa)OUTRAS XESTIÓNS


 • Presentación instancias de exámenes capacitación e conselleiro de seguridade
 • Tramitación de subvencións
 • Legalización emisoras (Ministerio de Industria)
 • Circulares
 • Disposición de CMR e documentos de control
 • Descarga de datos do tacógrafo dixital, disponibilidade de lapis e revisión dos datos obtidos
 • Solicitud de certificados de estar al corriente agencia tributaria, facenda, seguridad social y contratistas y subcontratistas

 

Normativa en vigor 

Por agora, sen información

Más información sobre el Departamento

Enlace a Zona Privada, por ahora sen información

Folletos

tradime folletos

boe restricciones trafico