Esta aquíDepartamento Xurídico

Departamento Xurídico


  • Denuncias por actuacións ilegais de transportistas
  • Recursos de multas de tráfico e de transportes en vía administrativa
  • Reclamación de portes indebidos
  • Asistencia ás Xuntas Arbitrais a Santiago
  • Información Internacional
  • Certificados de Paralización
  • Axudas ó abandono de actividade
  • Baremo sancionador
  • Infraccións e sancións (ver a Lei 29/2003)

 

Convenio colectivo do transporte de mercadorías por estrada da provincia de Lugo

 

Normativa Xurídica en Vigor


Boletín Oficial del Estado

 

Diario Oficial de Galicia

 

Astic - Asociación del Transporte Internacional por Carretera

 

 

Máis información sobre o Departamento


Enlace a Zona Privada, por agora sen información.

Folletos

tradime folletos

boe restricciones trafico