Esta aquíDepartamento Económico Fiscal

Departamento Económico Fiscal


  • Información e Asesoramento:

- I.R.P.F., estimación directa, coeficientes e sistema módulos

- I.A.E, epígrafe aplicable

- I.V.A., Réxime Xeral, Réxime simplificado, Recargo de equivalencia, Información e Asesoramento Financieiro

- Redución dos tipos de interese

- Préstamos XUNTA - PEMES

- Préstamos do ICO

- Instrumentos de Apoio Comunitarios

- Formalidades de constitución dunha empresa


Normativa en vigor

Por agora, sen información


Máis información sobre o Departamento

Enlace a Zona Privada, por agora sen información

 

 

Folletos

tradime folletos

boe restricciones trafico