Esta aquíDepartamento de Relacións Laborais

Departamento de Relacións Laborais


  • Información e Asesoramento Laboral:

- Modalidades de contratación, incentivos á contratación

- Negociación do CONVENIO COLECTIVO do sector

- Seguridade Social: afiliación, cotización

- Condicións de seguridade no traballo

- Despidos e sancións disciplinarias, conciliacións

 

Normativa en vigor

Por agora, sen información

 

Máis información sobre o Departamento

Enlace a Zona Privada, por agora sen información

 

 

Folletos

tradime folletos

boe restricciones trafico